PODIJELI

Pljevaljsko preduzeće Ving DOO radove u Ulici kralja Petra počelo je 23. juna sječom drvoreda, rušenjem trotoara i demontažom ivičnjaka. Dinamiku radova usporavaju loše vremenske prilike, a čeka se sa izvođenjem radova drugih subjekata, koji obavljaju poslove koje izvođač nije ugovorio, rekao nam je Vukoman Vučetić, vlasnik Vinga.

Trenutno se čeka na DOO Vodovod, koji treba da uradi glavni vod vodovoda sa lijeve strane, posmatrano od Opštine.

Čekaju se izmjene, u odnosu na projekat, za atmosfersku kanalizaciju sa desne strane koje će raditi Ving.

Potrebno je izmjestiti i uličnu rasvjetu, što je isto tuđa obaveza.

S obzirom da je ulica kralja Petra najfrekventnija, a smješteno je i gro ugostiteljskih i drugih privrednih objekata otežano je raditi sa teškom mehanizacijom, jer se mora voditi računa o bezbjednosti ljudi i objekata.

Obavljanje zemljanih radova obično podrzumjeva i više ne planiranih radova zbog oštećenja instalacija.

Komentariši