PODIJELI

Ministarstvo ekonomije objavilo je Javni poziv za pružanje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Ova usluga je besplatna za 30 odabranih korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Kotor i Tivat.

Kroz ovaj program u prethodne tri godine obučen je ukupno 21 mentor koji su pružili usluge mentoringa za ukupno 45 preduzeća. U toku je obuka za još sedam mentora.

Usluga koju sprovodi Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa biznis centrima i jedinicama lokalne samouprave, ima za cilj pružanje nefinansijske podrške i nesmetanog razvoja u ostvarivanju boljih poslovnih rezultata privrednih subjekata.

Zainteresovanim privrednicima će besplatno biti na raspolaganju stručno lice – mentor. On će raditi u prostorijama korisnika direktno sa osnivačem ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati, za novoosnovana preduzeća 25 sati i 50 sati za postojeća. Osnivač ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju razvojni plan.

Sve informacije o pravu učešća na Javnom pozivu, kao i prijavni formular, nalaze se na sajtu Ministarsva ekonomije. Prijavni formular se može preuzeti u prostorijama Ministarstva ekonomije – Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara i jedinica lokalne samouprave.

Poziv će biti otvoren do 04. avgusta 2018. godine do 14 časova.

Izvor: mek.gov.me

Komentariši