PODIJELI

Rebalansom se izvorni prihodi budžeta smanjuju za 8,2 miliona, a ukupni izdaci za 4,5 miliona eura. Nova akciza važiće do kraja naredne godine

Vlada je juče usvojila prijedlog rebalansa budžeta i odlučila da od 1. septembra smanji akcize na cigarete, čime će cijene biti niže za 20 do 30 centi po paklici. Od istog datuma predloženo je i smanjenje visine akcize za gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje sa 30 eura po hektolitru na 20 eura. Akcize će se na tom nivou zadržati do kraja naredne godine.

REBALANS

Rebalansom se, kako je nakon sjednice objasnio ministar finansija Darko Radunović, izvorni prihodi budžeta smanjuju za 8,2 miliona, a ukupni izdaci za 4,5 miliona eura. Ministar je kazao da očekuju dobar trend naplate prihoda, održiv budžet i najavio da će Vlada preduzeti snažne mjere u borbi protiv sive ekonomije, počev od distributivnih centara do rada inspektora na terenu.

Prodaja cigareta je, kako je objasnio, u prosjeku u finansijskom iskazu pala za 35 odsto. – Veći pad je na sjeveru. Međutim, trend nije bio dobar. U junu je bio dramatično loš i to nas je zabrinulo i uputilo na donošenje ovakvih odluka – saopštio je Radunović i dodao da se ipak bilježi dobar trend u na plati prihoda, jer se podbacilo samo kod akciza. – Nije bila tu dobra procjena, ali i dalje imamo održiv budžet. I sa ovim vraćanjem akciza će biti usklađena sa EU – zaključio je ministar.

REDEFINISANJE

Radunović je objasnio da je razlog za rebalans budžeta redefinisanje akcizne politike, ostalo je tehničke prirode. – Budžet sudstva povećava se milion eura za zarade, MUP-a 5,7 miliona, od čega tri za zarade, Uprave za imovinu sedam miliona, najviše za građevinske objekte, energiju i gorivo i malo za povećanje zarada.

Ministarstvu vanjskih poslova budžet se povećava za 900 hiljada, Ministarstvu prosvjete 12,8 miliona, Ministarstvu rada i socijalnog staranja 3,6 miliona od čega 2,9 miliona za sprovođene odluke Ustavnog suda vezano za majke sa troje i više djece. Kod Fonda zdravstva je povećanje 25 miliona, a tekuća rezerva je povećana 16,6 miliona – objasnio je Radunović i dodao da je 11 miliona eura ušteđeno od budžetskih korisnika. Kazao je da predložene izmjene mijenjaju strukturu budžeta za ovu godinu, ali da je vođeno računa da se obezbijedi isti procenat deficita zadržavanjem na nivou od 3,2 odsto BDP. – Od ključnog značaja u narednom periodu je upravljanje fondom bruto zarada i reformom javne uprave.

Usvojen je plan optimizacije u javnom sektoru kojim će se stimulisati upošljavanje u privatnom sektoru gdje, smatramo, ima dovoljno radnih mjesta. U javnom sektoru moramo proglasiti moratorijum u zapošljavanju, osim u nekim slučajevima. Ići ćemo u korjenite reforme u zdravstvu – kazao je ministar i naglasio da je Vlada ove izmjene provjerila sa MMF i Svjetskom bankom. – Na neki način imamo prećutnu saglasnost da smo na dobrom putu iako niko nije oduševljen – rekao je Radunović.

Izvor: Analitika

Komentariši