PODIJELI

Novac koji su zdravstveni osiguranici izdvojili kako bi u privatnoj klinici platili zdravstvenu uslugu koju nijesu mogli da ostvare po uputu izabranog doktora, Fond zdravstva ubuduće će refundirati u punom iznosu.

To važi i za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na recept, a osiguranici ih nijesu mogli obezbijediti u zdravstvenoj ustanovi navedenoj u ugovoru, kao i za medicinska sredstva koja se ugrađuju ljudima.

Ove novine, kako je kazao direktor Fonda Sead Čirgić, predviđene su pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Ovim dokumentom podrazumijeva se i refundacija troškova na ime kupljenog lijeka sa Liste, koji osiguranik nije mogao da podigne na recept u visini cijene lijeka utvrđene Listom ljekova. Ukoliko na Listi lijekova nema utvrđene cijene za lijek koji se refundira, naknada će se obaviti u visini maksimalne cijene lijeka koju je utvrdila Agencija za ljekove i medicinska sredstva”, naveo je Čirgić.

Refundacija prema stvarnim troškovima radiće se na osnovu podnijetog zahtjeva osiguranog lica, dostavljenog računa i druge dokumentacije propisane pravilnikom.

Fond za zdravstveno osiguranje prihvatio je inicijativu roditelja djece oboljele od rijetkih bolesti i ljekara Kliničkog centra, kao i Udruženja osiguranih lica koja boluju od reumatoloških bolesti i proširio im pravo na medicinsku rehabilitaciju.

Izmijenjen je pravilnik koji reguliše tu oblast i lista bolesti za medicinsku rehabilitaciju.

“Oboljeli od dječije cerebralne paralize (G80) koji su stariji od 15 godina, umjesto dosadašnjeg prava na medicinsku rehabilitaciju svake treće godine, sada će ostvarivati ovo pravo svake druge godine. Za oboljele od reumatoidnih bolesti (M05.8, M06, M07.1 i M08), u odnosu na sadašnji pravilnik koji definiše pravo samo na jednu rehabilitaciju nakon verifikacije bolesti, prošireno je pravo na medicinsku rehabilitaciju svake treće godine nakon verifikacije bolesti”, naveli su iz Fonda.

Iz ove zdravstvene ustanove dodaju da su listi za medicinsku rehabilitaciju dodate nove dijagnoze po osnovu kojih se može ostvariti pravo na specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju, među kojima je Daunov sindrom, cistična fibroza, Morkijev sindrom, zloćudni i dobroćudni tumor srca…

Izvor: CdM

Komentariši