PODIJELI

Kapacitet Azila za pse je stotinu mjesta što nije dovoljno da primi sve lutalice i napuštene pse sa područja naše opštine. U toku ove godine planirano je da se tretira oko 250 pasa.

Planom i programom rada za  2018. godine, predviđeno je da se u Azilu za pse tretira oko 250 pasa.

Krajem juna DOO “Komunalne usluge” potpisali su ugovor sa Veterinarskom ambulatom “Dr Gojko Karanfilovski” za sterilizaciju po 350 mužjaka i ženki pasa, vakcinaciju protiv bjesnila 500 i  eutanaziju 200 bolesnih pasa. Takođe treba da pregledaju i očiste od parazita 600 pasa i da jednom nedeljno, ukupno 52 puta dezinfikuju boksove i pregledaju hranu i objekat skloništa za napuštene životinje.

Ukupna vrijednost ugovora je preko 14 000 evra, a usluge se pružaju do utroška ugovorenih sredstava, saznali smo od pravnice u DOO “Komunalne usluge”, Tamare Sokić.

Cilj aktivnosti je da se smanji potencijal razmnožavanja u narednom periodu kako bi se broj napuštenih i izgubljenih životinja smanjio, naglašava Sokić.

Kapacitet Azila za pse od stotinu mjesta odavno nije dovoljan da primi sve lutalice i napuštene pse sa područja naše opštine pa se ovo preduzeće više puta obraćalo osnivaču za proširenje kapaciteta. Sokić nam je rekla da je u 2018. Godini planirano da se angažuje sedam zaposlenih, a na obezbjeđenju skloništa radi se u tri smjene 365 dana u godini. Azil posjeduje samo jedno vozilo što je takođe nedovoljno za rad na čitavom prostoru opštine.

Najveći problem je nepoštovanje Zakona koji se odnose na držanje i zaštitu životinja, posebno kućnih ljubimaca. Iz DOO “Komunalne usluge” su više puta ukazivali da je neophodno da se na nivou Opštine izrade baze podataka o broju napuštenih pasa.

Poslovi oko zbrinjavanja izgubljenih i napuštenih životinja u potpunosti se finansiraju iz budžeta Opštine Pljevlja. Uprkos svim naporima i uloženim finasijskim sredstvima, napušteni psi prave velike probleme građanima i stočarima i nanose velike štete stočnom fondu.

Komentariši