PODIJELI

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja izdalo je brošuru „Branje šumske borovnice“.

Brošura je izdata sa ciljem da se u susret sezone branja ovog dragocjenog šumskog ploda ukaže na potrebu pravilnog branja, zakonske propise za branje u komeracijalne svrhe kako bi se izbjegle posledice nesavjesnog branja.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podsjeća na zakonsku obavezu i primjenu dobre poljoprivredne prakse koja se odnose na branje šumske borovnice, što podrazumijeva isključivo ručno branje zrele borovnice i zabranjenu upotrebu grebena.
Branje šumske borovnice u komercijalen svrhe definisano je Zakonom o Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o bližem načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe.

Sakupljanje borovnice u komercijalne svrhe dozvoljeno je u optimalnoj fazi vegetativnog razvoja (fazi sazrijevanja bobice) pod uslovom da se:

– ne upotrebljavaju mehanička sredstva (grebeni i dr);
– ne čupaju ili oštećuju podzemni organi;
– na području sakupljanja ostavi najmanje 25% od ukupno utvrđene količine biljne vrste;
– ne lome, oštećuju stabla i grane žbunova i ne nanosi druga šteta borovnici i njenom staništu i da se
– sakupljaju na rastojanju većem od 100 m od prometnih saobraćajnica kao i da se
– sakupljaju na rastojanju većem od 1000 m od deponija otpada.

Borovnicu u komercijalne svrhe mogu brati pravna i fizička lica koji posjeduju dozvolu za branje, sakupljanje i korišćenje borovnice, a zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine.

Kontrolu poštovanja zakona vrše ekološki inspektori Uprave za inspekcijske poslove. Za nepoštovanje zakonskih odredbi predviđene su novčane kazne od 2.000 eura do 40.000 eura.

Izvor: MPRR

Komentariši