PODIJELI

Tom prilikom Ombudsman je neposredno razgovarao sa građanima koji smatraju da su im povrjeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja. Ombudsman Šućko Baković ističe da se broj građana koji imaju pritužbe smanjio u odnosu na 2016. godinu kada su u pitanju Pljevlja.

Komentariši