PODIJELI

Savjet зa konurentnost traži da se lokalne samouprave obavežu da prilikom donošenja svojih propisa koji se odnose na fiskalitete prethodno pribave saglasnost Vlade.

Komentariši