PODIJELI

PREDMET JAVNOG POZIVA: Učešće mladih u osposobljavanju bavljenjem pčelarstvom.

KORISNICI ( CILJNA GRUPA ) PODSTICAJNIH SREDSTAVA: Mladi sa seoskog, gradskog i prigradskog područja uzrasta od 15 do 30 godina.

PREDMET PODRŠKE: Predmet podrške Javnog poziva je dodjela 1 ( jedne ) pčelinje zajednice za 5 ( pet ) najbolje rangiranih kandidata.

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODRŠKU:

Pravo na učešće i podršku kroz ovaj Javni poziv može se ostvariti pod sledećim uslovima:

  • da kandidati imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja,
  • da su kandidati uzrasta od 15 do 30 godina u trenutku objavljivanja Javnog poziva,
  • da se kandidati i članovi njihove uže porodice do objavljivanja Javnog poziva ne bave pčelarstvom,
  • kandidati moraju pohađati obuke iz oblasti pčelarstva u trajanju od 15 dana

PRIJAVU NA UČEŠĆE kandidati mogu ostvariti slanjem sledećih podataka:

  • Ime, očevo ime, prezime, datum rođenja, zanimanje, kontakt telefon i e-mail ( ako se posjeduje )

na e-mail Udruženja: svezapcelepcelezasve@yahoo.com ili na telefon 068/821-625 i 069/192-754.

Prijavljivanje kandidata na Javni poziv trajaće od 01.08-15.08.2018.godine

 Ovaj projekat je podržan od strane NVO “Da zaživi selo”, a u okviru projekta “Osnaživanje rada Omladinskog kluba i omladinskih organizacija kroz subgranting za realizaciju LPAM-a, koje je podržalo Ministarstvo sporta.

Komentariši