PODIJELI

U prvih šest mjeseci ove godine, prigovori klijenata iz sektora stanovništva, najviše su se odnosili na visinu kamatnih stopa na potrošačke kredite, kreditne kartice i minusna stanja na tekućim računima, kazao je agenciji Mina biznis bankarski ombudsman, Halil Kalač.

Ukupno se žalilo 295 klijenata, procesuirana su 23 prigovora, od kojih se 21 odnosio na banke, a dva na mikrofinnsijske institucije. Prigovori se prvenstveno odnose na naknade za obradu kreditnog zahtjeva, za prijevremeno vraćanje kredita kao i visinu naknada i provizija kod mikrofinansijskih institucija.

Komentariši