PODIJELI

Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo rada i socijalnog staranja da intezivira aktivnosti na pripremi prijedloga Zakona o radu do kraja septembra, precizira se u Informaciji o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 19- Socijalna politika i zapošljavanje.

Cilj je usklađivanje s pravnom tekovinom, što pokazuje da će do pristupanja imati adekvatne administrativne strukture i kapacitete za pravilno sprovođenje pravne tekovine u oblasti rada, zaštite i zdravlja na radu, naročito kroz jačanje sistema inspekcije rada, preciira se u dokumentu.

Komentariši