PODIJELI

Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva  u Crnoj Gori iznosi 35 eura. Najniža potrošnja zabilježena u Pljevljima 23,25  eura.

Domaćinstva su u julu 2018. godine potrošila 109.340.747 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 22 odsto više u odnosu na junsku potrošnju, odnosno 3 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom jula 2017. godine.

Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 35 eura. Domaćinstva u Pljevljima bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 23,25 eura, dok je najveća potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju  gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 59,77 eura. Račun vrijedan preko 150 eura dobiće svega 1,46 odsto potrošača, dok je potrošnja od 100 do 150 eura očitana kod 1,88 odsto kupaca.

Julske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće čak 55 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 191.418 kupaca.

EPCG pokreće akciju PODIJELIMO TERET 6 koja će trajati od 1. septembra do 30. novembra. Sva domaćinstva koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, kao i sva domaćinstva kojima ističu postojeći ugovori sklopljeni u akciji Podijelimo teret 4 prije dvije godine, mogu se priključiti akciji PODIJELIMO TERET 6 tokom septembra, oktobra ili novembra.

Uslov za potpisivanje Sporazuma o izmirenju duga je da su plaćena tri poslednja računa. Od trenutka potpisivanja Sporazuma, prestaje dalji obračun zatezne kamate. Akciji se mogu priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane klasične protokole.

Komentariši