PODIJELI

Na tenderu koji je opština Pljevlja raspisala za izvođenje radova na sanaciji toplovoda od kotlarnice u Skerlićevoj ulici do objekta Zelengora pristigle su dvije ponude. Predračunska vrijednost radova je 55 hiljada eura sa uračunatim PDV-om a otvaranje ponuda obavljeno je 13. avgusta.

Opština Pljevlja raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji toplovodne mreže od kotlarnice u Skerlićevoj ulici do objekta Zelengora. Na raspisani tender pristigle su dvije ponude a otvaranje ponuda obavljeno je 13. avgusta u prostorijama opštine Pljevlja.

Prema riječima Dijane Čepić, službenice za javne nabavke u opštini Pljevlja predračunska vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosila je 55 hiljada eura. Firma M energo inženjering DOO Podgorica ponudila je cijenu od 54 hiljade 635,20 eura a firma DRAM DOO Podgorica 52 hiljade 788,91 euro sa uračunatim PDV-om.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će u roku od 15 dana ocjeniti ispravnost i vrednovati ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komentariši