PODIJELI

Na raspisani tender za nabavku i montiranje opreme za RTV Pljevlja pristigla je samo jedna ponuda i to „Čikom“ D.O.O. Podgorica. Predračunska vrijednost radova bila je 175 hiljada eura, a ponuđač je ponudio cijenu od 174,827,88 eura sa PDV-om. Rok za montažu opreme je 50 dana od dana zaključenja ugovora.

Komentariši