PODIJELI

Opština Pljevlja obiluje velikim prirodnim bogatstvom i potencijalima, koje bi trebalo iskoristiti na najbolji način tako što će se naći dobar balans između interesa države i grada, izjavio je za Pink M prvi čovjek Pljevlja Mirko Đačić.

“Mi ovdje imamo prostorni plan opštine i imamo sve detaljne urbanističke planove. To je neophodno kad je bilo koji investitor u pitanju strani ili domaći, mislim da treba intezivirati sve aktivnosti koje se tiču stvaranja uslova za izgradnju fabrike cementa u Pljevljima i to je tema koja je najinteresantnija stranim investitorima, naravno kao i potencijali rijeke Ćehotine, jer je svaka studija rekla da je na Ćehotini moguće izgraditi sedam mini hidrocentrala”, istakao je on.

Na pitanje šta se dodatno može uraditi za bolji život na sjeveru Đačić kaže da je na prvom mjestu infrastruktura, prije svega putna infrastruktura, ulaganja u magistralne i regionalne puteve.

“Ovdje kod nas u Pljevljima svakako da su najinteresantniji putni pravci oni koji nas vežu sa centrom CG, sa Podgoricom kao glavnim gradom, sa ostalim opštinama, to je ta magistrala koja je orijentisana ka mostu na Đurđevića Tari. Takođe veoma značajan pravac je pravac je pravac prema BIH, naravno i pravac prema Jabuci, prema Srbiji, to su najfrekventniji magistralni i regionalni pravci koje u tu putnu infrastrukturu treba ulagati”, naveo je Đačić.

Đačić kaže da bi kada je po srijedi privredna djelatnost u Pljevljima najviše trebalo raditi na razvoju poljoprivrede i preduzetništva. Rudnik uglja i Termoelektrana će, uvjerava, nastaviti svoj uspješan rad.

“Dakle poljoprivreda i u oblasti agrara, u oblasti stočarske proizvodnje, poizvodnje sira, tu opština i država ulažu velika sredstva, samo tokom 2017. uloženo je preko dva miliona eura, tu ćemo i nastaviti”, kazao je on.

Projekti planirani u narednom periodu su, kaže Đačić, iz oblasti zaštite životne sredine. Na prvom mjestu je izgradnja Toplane čiji je početak, kako kaže, sasvim izvjestan.

“Zato što je država kroz adresu Direkcije javnih radova zaključila ugovor sa konzorcijumom koji će graditi objekat toplane na lokaciji radosavac u Pljevljima i imamo potpisan taj ugovor između direkcije javnih radova i izvođača. Na nama je sad da obezbijedimo građevinsku dozovolu i ta procedura će vrlo brzo biti zavšena do kraja avgusta mjeseca, ući će se u prvu fazu koja je 3,56 miliona eura, pri čemu direkcija javnih radova priprema i drugu fazu toplane koja je teška četiri miliona eura”, poručio je on.

Osim ove oblasti u toku su radovi na uređenju centra grada, investicija vrijedna milion eura. Osim toga, u planu je, ističe Đačić, izgradnja otvorenog bazena u Pljevljima.

Na pitanje gdje su mogućnosti za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta Đačić kaže da su na prvom mjestu poljoprivreda i preduzetništvo.

“Dakle ove velike potencijale koje imamo u rudastrvu i energetici, oni su na tom određenom nivou već godinama i biće sigurno na sličnom nivou i tu da budem potpuno otvoren imamo stabilna radna mjesta, to je ono što inače život u Pljevljima čini stabilnim. Pljevlja su po prosječnim platam treća u CG, odmah poslije Tivta i PG”, kazao je on.

A otvaranjem novih radnih mjesta i dodatnom motivacijom mogu se zadržati mladi u Pljevljima, kaže prvi čovjek te opštine. Građanima Pljevalja obećava da će organizvati još efikasniju lokalnu samoupravu i voditi računa o novcu iz budžeta.

“Dakle, koristiti budžetski novac za razvojne programe, koristiti za investicije, unapređenje infrastrukture , privrednih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta i koristiti na ljepsši izgled grada. Ako životnu sredinu činite funkcionalnijom i ljepšom omda je sigurno utisak građana koji žive u tom gradu svakako povoljniji”, kaže Đačić.

Pljevlja imaju ozbiljan izazov u vidu zagađenja vazduha.

“To je vjerovatno već sada po četvrti put raspisali smo tender za nabavku bio goriva u vidu subvencija koje nudimo građanima za nabavku briketa i peleta i to je nešto što je postalo standard poslednjih godina u pljevljima. druga mnogo veća aktivnost je izgradnja gradske toplane. I jedna i druga aktivnost usmjerene su na sanaciju teškog stanja kada je kvalitet vazduha u pitanju”, istakao je on.

Izvor: Pink M

Komentariši