PODIJELI

Predsjednik Savjeta LJE RTV Pljevlja Milorad Joknić rekao nam je da je današnja sjednica Savjeta imala više informativni karakter. Članovi Savjeta upoznati su sa odlukom Službe za javne nabavke opštine Pljevlja o izboru najpovoljnije ponude za opremanje RTV Pljevlja.

Joknić je istakao da je prema podacima sa izvoda sa kojim raspolažu od prije nekoliko dana od donacija sakupljeno oko 94 hiljade eura s tim što u taj iznos nije ušao iznos od 50 hiljada eura koji je odobrila Vlada Crne Gore. Ovih dana se očekuje da će i taj iznos biti uplaćen na podračun opštine Pljevlja.

Članovi Savjeta informisani su i o načinu rada i organizaciji uređivačkog tima RTV Pljevlja.

Komentariši