PODIJELI

Nedavno je iz štampe izašla nova knjiga poezije našeg sugrađanina Milenka Mira Šarca pod nazivom  „Umnožavanje straha“. Knjiga je štampana u tiražu od 500 primjeraka.

Motivi knjige „Umnožavanje straha“ vezani su za mnoge izazove čovjekovog života i sudbine, njegovog trajanja i raspetosti između mete i nišana, između noći i svitanja. Na jednoj strani su nevolje i nemaština, suton, umor, crne kiše, pustoš i smrt, a na drugoj nebo, mjesec, zvijezde, kao slutnja ljubavi i ljepote istakao je mr Isak Kalpačina u recenziji knjige. Kalpačina dodaje da u takvim uslovima lirski subjekt odlazi u samoću i tišinu, pri čemu mu ostaje samo riječ za iskazivanje svoje neprestane strepnje.

Upotrebom različitih sredstava, oblikovane su lirske slike sa sugestivnim vizuelnim i akustičkim elemntima. U uslovima ussamljenosti i pogleda u vlastito biće, one, natopljene tonovima toplih emocija, dočaravaju atmosferu misaone upitanosti i uznemirenosti – naglašava Kalpačina.

Nova knjiga Milenka Mira Šarca „Umnožavanje straha“ štampana je u izdanju Obodskog slova iz Podgorice i Štampar Makarija iz Beograda u btiražu od 500 primjeraka.

Milenko Šarac piš poeziju, haiku poeziju,. Aforizme i satiričnu poeziju. Povremeno se bavi i ekonomsko-političkom publicistikom. Do sada je objavio knjige poezije: “Pozni otkosi“ i „Povratak kući“, knjigu haiku poezije „Kuća na dalekom brdu“ i knjige aforizama i epigrama „Rafalna paljba“ i „Popisivanje žrtava“.

Komentariši