PODIJELI

Na tenderu koji je opština Pljevlja raspisala za nabaku 1050 tona peleta stigle su dvije ponude a kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma “Mikromont” DOO Bijelo Polje.  Za nabavku 200 tona briketa  nije stigla nijedna ponuda.

Opština Pljevlja raspisala je otvoreni postupak javne nabavke  teneder za nabavku čvstog goriva-briketa peleta. Ukupna vrijednost nabake bila je 244 hiljade eura. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja tenderom se tražilo 200 tona briketa, procjenjene vrijednosti sa PDV-om 36 hiljada i 1050 tona peleta, procjenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 208 hiljada eura. Bitne karakteristike bio goriva su zadovoljavajuća vlažnost oko 10 posto, sadržaj pepela oko 2,5 posto, kalorične vrijednosti od 16 do 19 mega-džula po kilogramu i bez aditiva.

Otvaranje ponuda obavljeno je 30. avgusta 2018. godine. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatovala je da su za nabavku peleta stigle dvije ponude. Šubarić naglašava da je ponuda firme “Energos” DOO Pljevlja neispravna a ponuda firme “Mikromont” DOO Bijelo Polje je bila ispravna tako da je izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Mikromont je ponudio cijenu od 207 hiljada 794 eura.

Na tenderu za nabavku briketa nije stigla nijedna ponuda.

Cijena za pelet biće oko 198 eura s tim što će građani plaćati pola cijene.

Nakon isteka roka od 10 dana biće potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem a građani će biti blagovremeno obavješteni o početku upisa za nabavku peleta – dodao je Šubarić.

Komentariši