PODIJELI

Broj nezaposlenih je smanjen zahvaljujući mjerama aktivne politike zapošljavanja, sezonskom zapošljavanju i obukama prekvalifikacije.

Od početka godine smanjen je broj nezaposlenih lica za vise od 400. Kroz javne radove zaposleno je 156 lica, na sezonskim poslovima 460 a kroz obuke prekvalifikacije prošlo je 40 lica, 20 nezaposlenih završilo je obuku za vozače, a 20 za rukovaoce građevinskim mašinama, rekao nam je načelnik Biroa rada Pljevlja Sabit Ćirlija.

Komentariši