PODIJELI

Planirana vrijednost radova za zakup mobilnog klizališta je 25 hiljada eura. Lokacija za postavljanje klizališta je kod Doma vojske. Period zakupa je od 15. 12. 2018. do 15. 2. 2019. godine. Dimenzije klizališta biće 10 x 30 m i moći će da primi 90 klizača u jednom momentu.

Opština Pljevlja raspisala je u ime Centra za sport i rekreaciju otvoreni postupak javne nabavke za zakup mobilnog klizališta. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja. Planirana vrijednost radova je 25 hiljada eura. Klizalište će biti postavljeno kod Doma Vojske Crne Gore. Dimenzije klizališta su 10 x 30 m i moći će da primi 90 klizača u jednom momentu.Period zakupa biće od 15. decembra 2018. do 15. februara 2019. godine.

Šubarić naglašava da je rok za dostavljanje ponuda 11. oktobar 2018. godine kada će biti i otvaranje ponuda.

Otvaranje ponuda je javno tako da mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će ocjeniti ispravnost i vrednovati ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komentariši