PODIJELI

Opština Pljevlja raspisala je četvrti put tender za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture po partijama. Otvaranje ponuda zakazano je za 26. septembar 2018. godine.

Opština Pljevlja raspisala je 4. septembra 2018. godine četvrti otvoreni postupak javne nabavke  za nabavku i postavljanje  opreme za Dom kulture po partijama.Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke partija jedan predviđa nabavku kancelarijskog materijala predračunske vrijednosti 75 hiljada eura dok drga partija predviđa nabavku izložbenih vitrina predračunske vrijednosti 125 hiljada eura. Ukupna predračunska vrijednost predviđena za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture je 200 hiljada eura.

Tenderom je predviđena nabavka opreme za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju „Vitomir Srbljanović“ sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej.

Šubarić kaže da je otvaranje ponuda zakazano za 26. septembar 2018. godine. Otvaranje ponuda je javno tako da mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će ocjeniti ispravnost i vrednovati ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Da podsjetimo da je prethodni postupak obustavljen zbog toga što su sve tri dostavljene ponude bile neispravne.

Komentariši