PODIJELI

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda izabrala je firmu „Čikom“ DOO Podgorica za nabavku i montiranje opreme za RTV Pljevlja. „Čikom je bio jedini ponuđač na tenderu koji je raspisala opština Pljevlja. Predračunska vrijednost radova bila je 175 hiljada eura a ponuđač je ponudio cijenu od 174,827,88 eura sa PDV-om. Ugovor sa „Čikomom“ DOO Podgorica kao najpovoljnijem ponuđačem potpisan je 11. septembra 2018. godine i objavljen je na sajtu  Javnih nabavki. Rok za montažu opreme je 50 dana od dana zaključenja ugovora.

Komentariši