PODIJELI

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za avgust počeće u subotu 15.septembra.

Kako je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 498.431,55 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 918.905,13 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 395.240,28 eura.

“U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 18.435,24 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.061.321,93 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 460.907,60 eura”, saopšteno je.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 435.397,80 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 151.308,10 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 20.121,47 eura, za korisnike porodičnog smještaja 128.945,18 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 172.269,63 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.766.952,01 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 558.871,00 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 97.067,40 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 174.685,30 eura.

Izvor: Kodex

Komentariši