PODIJELI

Vlada je 2015. za 12 opština dozvolila reprogram duga na 20 godina, a za dvije na pet godina

Opštine su po osnovu reprograma duga državi do danas vratile 3,53 miliona eura od 74,92 miliona koliko iznose ukupna dugovanja za 12 opština, rečeno je u Poreskoj upravi (PU).

Sve opštine uredno servisiraju dospjele obaveze po osnovu reprograma koji je Ministarstvo finansija odobrilo 2015. godine, osim jedne, kod koje postoji blagi zaostatak u izmirivan ju dospjelih obaveza. Kada je u pitanju opština koja kasni s izmirivanjem reprogramiranih obaveza do sada joj je dospio reprogramirani dug u iznosu od 398,51 hiljadu eura od čega je plaćeno 280,98 hiljada. Imajući u vidu novu rukovodeću strukturu u toj opštini koja već pokazuje visok stepen posvećenosti rješavanju pitanja neizmirenih potraživanja, očekujemo da će u najskorijem periodu biti plaćen ostatak reprogramiranih obaveza, kao i da će se uspostaviti dinamika redovnog servisiran ja poreza, kazali su u PU.

Vlada je 2015. godine za 12 opština dozvolila reprogram duga na 20 godina (Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Cetinje) od ukupno 74,94 miliona eura, a za dvije opštine (Bar i Budva) da reprogramiraju 14,62 miliona na pet godina.

Najveći dug za reprogram je imala Opština Nikšić 17,7 miliona, zatim Pljevlja 10,82 miliona, Berane 9,4 miliona, Bijelo Polje 8,7 miliona, Danilovgrad 3,9 miliona, Cetinje 8,35 miliona, Budva 8,3 miliona, Plav 3,1 milion, Bar 6,32 miliona, Ulcinj 5,9 miliona, Kolašin 2,7 miliona, Rožaje 1,3 miliona, Mojkovac 940 hiljada i Šavnik 594,13 hiljada.

Reprogram na 20 godina odobren je za 14 opština, te je na taj način reprogramiran ukupan iznos duga od 74,92 miliona. Od te sume do sada je dospio ukupan iznos od 3,64 miliona od čega je naplaćeno 3,53 miliona. Reprogram na pet godina odobren je za dvije opštine, te je na taj način reprogramiran ukupan iznos duga od 14,62 miliona. Do sada je dospio ukupan iznos od 7,79 miliona i on je u potpunosti izmiren, rekli su u PU.

Izvor: Vijesti

Komentariši