PODIJELI

Univerzitet Crne Gore ( UCG ) raspisaće konkurs za upis na specjalističke studije 20. septembra, zatim 21. septembra za magistarske, kao i doktorske studije 25. septembra.

Pravo upisa na specjalističke studije imaju svi studenti sa završenim osnovnim studijama, obima najmanje 180 ECTS kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama  kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Ukupno ima mjesta za 600 studenata za upis na magistarske studije, ali će se precizan broj znati nakon odluke Upravnog odbora, a visina školarine će biti od 750 do 1000 eura po semestru.

Uz prijavu za upis, kandidat podnosi originalnu diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa osnovnih i specijalističkih studija, uvjerenje o položenim ispitima na studijama (osnovnim i specijalističkim) sa prosječnom ocjenom, kopiju biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o znanju jednog stranog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama, navodi se na sajtu Univerziteta Crne Gore.

Konkurs za upis na doktorske studije Univerzitet će raspisati 25-og septembra po prijedlozima ovlašćenih predlagača fakulteta, Centra za doktorske studije i Senata UCG, a nakon odluke Upravnog odbora UCG. Fakulteti i Centar za doktorske studije su predložili mjesta za 95 studenata. Visina predložene školarine se kreće od 750 do 1500 eura po semestru.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka i umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa koji će biti objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore. Iz Univerziteta poručuju da će studentima za sva pitanja na raspolaganju biti studentske službe fakulteta.

Komentariši