PODIJELI

U Crnoj Gori će tokom 2019. godine biti uvedeno dobrovoljno služenje vojnog roka, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.U kasarni „Vladimir Knežević – Volođa“ i na poligonima „Židovići“ i „Ranče polje“ u toku je vježba „Odlučan odgovor 18“, koja traje do 21. septembra.

“Dugoročnim planom razvoja odbrane 2016-2025. koji je donijela Vlada Crne Gore, kao jedan od prioritetnih razvojnih ciljeva Vojske predviđeno je uspostavljanje sistema dobrovoljnog služenja vojnog roka. Planirano je da 2019. godine otpočne dobrovoljno služenje vojnog roka, a da se do tog perioda izvrši izmjena zakonske regulative u cilju stvaranja uslova za njegovo uvođenje”, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva odbrane.

Iz resornog ministarstva je objašnjeno da je “s obzirom na kapacitete sa kojima raspolaže Vojska Crne Gore, to jest Centar za obuku, planirano da se obuka realizuje za 100 vojnika godišnje, odnosno dva puta po 50”.

Obavezno služenje vojnog roka je ukinuto 2006. godine nakon što je Crna Gora postala nezavisna. Plan razvoja odbrane, koji je Ministarstvo objavilo još prije dvije godine, predvidio je pribavljanje vojničkog kadra na dva načina. Jedan je prijem vojnika po ugovoru, dok se drugi odnosi na dobrovoljno služenje vojnog roka.

U kasarni „Vladimir Knežević – Volođa“ i na poligonima „Židovići“ i „Ranče polje“ u toku je vježba „Odlučan odgovor 18“, koja traje od 17. do 21. septembra.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, cilj vježbe je provjera i ocjenjivanje 2. pješadijske čete iz sastava Pješadijskog bataljona, te Odjeljenja NHBO, Odjeljenja vojne policije i Tima za deminiranje Vojske Crne Gore, po NATO programu za ocjenjivanje kopnenih snaga (CREVAL).

“Odlučan odgovor 18” je, po scenariju i cilju, nezavisna vježba koja se realizuje u skladu sa NATO direktivom za vježbe, koja omogućava ocjenjivanje nivoa borbene spremnosti deklarisanih jedinica VCG za doprinos NATO-u”, navodi se u saopštenju.

U vježbi je angažovano oko 300 pripadnika VCG, a juče je realizovana operacija „Četa u napadu“.

Komentariši