PODIJELI

Predsjednik Đačić učestvovao na Regionalnoj konferenciji posvećenoj migracijama i vanrednim situacijama.

U Sarajevu je, 17-19. septembra, u organizaciji GiZ (Njemačka agencija za razvojnu saradnju) i NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) organizovana Regionalna konferencija posvećena izazovima sa kojima se susreću opštine u Jugoistočnoj Evropi kada su u pitanju migracije i vanredne situacije. Na konferenciji su svoja iskustva predstavile opštine gdje su ti izazovi veoma značajni, kao sto su Bihać u BiH, Preševo u Srbiji, Kumanovo u Makedoniji, i Đirokastro u Albaniji, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Opštine.

U okviru panel diskusije “Uloga, očekivanja i odgovornosti opština i njihovih asocijacija” govorio je i predsjednik opštine Pljevlja Mirko Đačić koji je predstavio izazove sa kojima se susreće lokalna uprava u ovom gradu, ulažući napore da se migrantima koji se trenutno nalaze u opštini pruži adekvatna pomoć, u saradnji sa državnim institucijama i lokalnim nevladinim organizacijama.

Ono što je većina učesnika, predstavnika lokalnih vlasti, istakla kao najveće potrebe i izazove sa kojima se suočavaju su obezbjeđivanje skloništa, hrane, odjeće, zdravstvene brige i sl. Tu su i finansijski problemi obzirom da se sredstva za hitnu podršku obezbjeđuju iz opštinskih budžeta, i na kraju posledice po lokalne zajednice u smislu degradacije životne sredine, bezbjednosti i zdravlja, i otežanog pružanja redovnih usluga stanovništvu.

U okviru nekoliko tematskih panela ukazano je na potrebu obezbjeđivanja strateških smjernica i mehanizama, kao i finansijskih sredstava za lokalne samouprave kako bi sto uspješnije odgovorile ovim i budućim izazovima kada su migracije i vanredne situacije u pitanju, naavodi se između ostalog u saopštenju Kabineta predsjednika Opštine.

Komentariši