PODIJELI

Na zahtjevu će građani upisati ime i prezime, matični broj i adresu stanovanja, zaokužiće količinu za koje su zainteresovani. Napominjemo da će sugrađani moći kupiti jednu ili dvije tone energenta. Količine između jedne i dvije tone neće biti moguće kupiti, jer će energenti biti fabrički izvagani. Kada se preda zahtjev službenici Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode obići će podnosioca zahtjeva kako bi se uvjerili da isti posjeduje peć koja koristi ovaj energent koji je predat u zahtjevu. Nakon obavljenog obilaska sugrađani će biti pozvani da izvrše uplatu pripadajućeg dijela, a potom će im se, uz priloženu uplatnicu izdati potvrda sa kojom će moći da preuzmu energent.

Očekivane količine energenata – 1050 tona peleta – biće dovoljne da podmire potrebe zainteresovanih sugrađana,dobavljač Mikromont d.o.o.Bijelo Polje.

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i  vode

Komentariši