PODIJELI

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 766 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura, saoošteno je iz MONSTAT-a.

Prosječna zarada u avgusstu u iznosu od 511 eura u odnosu na jul, kada je iznosila 508 eura, zabiježila je rast od 0,6 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu ove u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,4 odsro.

“Ukoliko se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na jul zabilježile pad od 0,1 odsto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,7 odsto”, ističu u MONSTAT-u.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u avgustu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (četiri odsto), Usluge smještaja i ishrane (četiri odsto), Prerađivačka industrija (3,7 odsto), Obrazovanje (2,5 odsto),

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,8 odsto), Saobraćaj i skladištenje (1,6 odsto), Trgovina na veliko i malo (1,4 odsto), Državna uprava i odbrana (1,2 odsto), Snabdijevanje električnom energijom (0,9 odsto).

Pad je zabilježen u sljedećim sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (6,4 odsto), Poslovanje sa nekretninama (2,2 odsto), Informisanje i komunikacije (dva odsto), Zdravstena i socijalna zaštita (1,8 odsto), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (jedan odsto), Umjetnost zabava i rekreacija (0,9 odsto), Građevinarstvo (0,6 odsto), Vađenje ruda i kamena (0,6 odsto),Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,4 odsto) i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,3 odsto).

Komentariši