PODIJELI

Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti, raspisala je u ponedeljak, 1. oktobra  Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih studija, studenti specijalističkih studija, studenti master/magistarskih studija i studenti doktorskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me. Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

– Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

– Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

– Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

– Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

– Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija. ( Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik, niti prijavljen/a kao zaposleno lice )

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za stipendiranje studenata – NE OTVARATI” i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti – Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Komentariši