PODIJELI

Kroz Projekat “Pokreni se i organizuj kao pčele” pet mladih pčelara dobilo po jednu košnicu sa pčelama. Projekat je realizovalo NVU “Sve za pčele – pčele za sve”.

NVU ”Sve za pčele – pčele za sve” dobilo je jedan mini grant od Ministarstva sporta koji realizuje NVO “Da zaživi selo”. Kroz Projekat “Pokreni se i organizuj kao pčele”, NVU ”Sve za pčele – pčele za sve”, organizovalo je predavanja za mlade pčelare. Pet najbolje rangiranih mldih pčelara dobilo je po jednu pčelinju zajednicu u košnici, rekao nam je Vladimir Džuverović.

Komentariši