PODIJELI

Povodom Dječije nedelje, za učenike Osnovne škole “Mihailo Žugić” Odžak, organizovane su prigodne svečanosti, koje će se naizmjenično odvijati u Matičnoj školi i u Područnim odjeljenjima.

Dječija nedelja je počela svečanim programom, pod motom “Moje je pravo da živim srećno i zdravo”.

U ponedjeljak, prvog dana Dječije nedjelje učenici su recitacijom i igrom svečano otvorili Dječiju nedelju. Najmlađi učenici, u Domu kulture gledali su pozorišnu predstavu “Čarobni kolač”. Učestvovali su učenici ove škole i u predstavi, sa mačkom Momčilom, kroz komunikaciju.

Svaki dan Dječije nedelje učenici će obilježavati na drugačiji i njima svojstven način, pokazujući svoja umijeća i vještine kroz recitacije, glumu, izradu jesenjih maski, likovnih radova i pisanju lijepih poruka svojim vršnjacima. Da ni igra nije zanemarena, djeca će pokazati na kraju Dječije nedelje kroz razne štafetne igre.

U utorak je, takođe, u saradnji sa NVO ”Inkluzija” i prisustvo direktora i drugih kolega učiteljica Dragana Cupara održala ugledni čas u odjeljenju sa osobama sa invaliditetom. Ugledni čas se realizovao iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i odnosio se na ishod učenja, u 2. razredu, a prisutni su mogli uočiti na praktičnom primjeru primjenu konkretnih metoda i principa rada sa osobama sa invaliditetom, kroz međusobnu interakciju učesnika uglednog časa. Osim usvaja  znanja, ugledni čas je imao za cilj i podsticanje i razvoj epatije i razmjena iskustva između učesnika.

U srijedu, 3. oktobra organizovana je likovna radionica, za učenike, mlade, djecu i omladinu iz Zračka nade i Dnevnog centra Pljevlja. Radionica ima za cilj:razvoj kreativnosti i stvaralačkog duha, uočavanje sopstvenih mogućnosti OSI, razvoj i podsticanje fine motorike, razvoj empatije i razmjena iskustva između učesnika.

U četvrtak se u okviru Dječije nedjelje planira prezentacija za učenike o Pravima i obavezama učenika.

U petak će se za učenike škole održati ”Igre bez granica” gdje će se učesnici zabaviti i pokazati svoje vještine i umjeća.

Komentariši