PODIJELI

SRK “Lipljen” realizuje Javni rad “Uređenje ribolovnih prilaza na rijeci Ćehotini”.

Kroz javni rad je uposleno 6 lica sa evidencije Biroa rada u Pljevljima. Plate za uposlene obezbjedio je ZZZCG.

“Aktivnosti na ovom javnom radu će biti sledeće: krčenje i uređenje prilaza rijeci Ćehotini na potezu od naselja Židovići prema naselju Gradac, a sve u cilju komfornijeg i bezbjednijeg obavljanja sportskog ribolova na Ćehotini. Takođe, biće uklonjene i divlje deponije i nakupljeni otpad u blizini i na obali rijeke Ćehotine. Na ovom potezu je inače obala rijeke Ćehotine dosta bila zarasla i otežavala je na nekim mjestima prilaz ribolovcima i obavljanje sportskog ribolova.

Nakon uređenja prilaza, postavljene će biti info table koje će označavati ribolovne prilaze, koji će naročito biti značajni za one koji dolaze sa strane da pecaju na Ćehotini, a koji su cilj SRK “Lipljen” da se privuku u što većem broju na pljevaljske ribolovne vode, u cilju razvoja ribolovnog turizma”, saopšteno je iz SRK “Lipljen”.

Javni rad je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Komentariši