PODIJELI

Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS organizuje 4 dvodnevna seminara koji će se realizovati prema programu „Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom koji je akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu. Seminar je Pljevljima održan 5. i 6. oktobra u prostorijama NVU „Zračak nade.

Komentariši