PODIJELI

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda ocjenila je  da su sve četiri pristigle ponude neispravne.

Na četvrti otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture po partijama koji je opština Pljevlja raspisala 4. septembra 2018. godine stigle su četiri ponude.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda ocjenila je da su sve četiri pristigle ponude neispravne i zbog toga obustavila postupak javne nabavke, saznali smo od Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke.

Ovaj tender bio je raspisan po partijama: partija jedan predviđala je nabavku kancelarijskog materijala predračunske vrijednosti 75 hiljada eura dok je druga partija predviđala nabavku izložbenih vitrina predračunske vrijednosti 125 hiljada eura. Ukupna predračunska vrijednost predviđena za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture bila je 200 hiljada eura.

Tenderom je predviđena nabavka opreme za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju „Vitomir Srbljanović“ sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej.

Šubarić kaže da je otvaranje ponuda obavljeno 26. septembra, a nakon isteka roka za žalbe na Odluku o obustavljanju javne nabavke, naručilac će ponoviti  postupak javne nabavke.

Komentariši