PODIJELI

Ministarstvo prosvjete će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 200 nagrada učenicima za postignute rezultate u školskoj 2017/2018. godini, od čega: 94 nagrade za učenike VI, VII, VIII i IX razreda osnovne škole; 90 nagrada za učenike srednje škole i 16 nagrada za učenike umjetničkih škola.

Pravo da konkurišu za nagradu imaju učenici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom ili međunarodnom takmičenju iz nastavnog predmeta i vještina, kao i učenici koji iz pojedinih nastavnih predmeta, odnosno oblasti pokazuju naročiti smisao, interes, radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postižu izvanredne rezultate, a imaju opšti uspjeh najmanje vrlo dobar.

Nagrade se dodijeljuju na osnovu sljedećih kriterijuma:

opšti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini, za učenike srednje škole diploma „Luča“ stečena u osnovnoj školi, nagrada na državnom takmičenju (takmičenja koja su u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore), nagrada na međunarodnom takmičenju (takmičenja koja su u koordinaciji Ispitnog centra Crne Gore), aktivno članstvo u učeničkom parlamentu,  vannastavne aktivnosti (sportske, kulturne, umjetničke i dr.)

Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija za dodjelu sredstava za nagradu učeniku najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Odluka sadrži: podatke o učeniku, broj dodijeljenih bodova, sa razlozima zbog kojih su dodijeljeni i druge podatke koji su od značaja za donošenje odluke.

Ako se u postupku vrednovanja, po predviđenim kriterijumima, utvrdi da više kandidata ima isti broj bodova, njima se nagrade dodjeljuju na način što će se iz preostalih raspoloživih sredstava, po ovom osnovu, utvrditi jednak iznos nagrade pojedinačno.

Učenici koji konkurišu za nagradu dostavljaju:

1. Prijavu, ovjerenu kopiju svjedočanstva za prethodnu školsku godinu, ovjerenu kopiju Diplome „Luča“, dokazao osvojenoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju, dokaz o aktivnom članstvu u učeničkom parlamentu, dokaz o vannastavnim aktivnostima učenika.

Učenik koji je osvojio nagradu na državnom i međunarodnom takmičenju iz nastavnog predmeta i vještina dostavlja dokaz o osvojenoj jednoj od tih nagrada.

Rok za podnošenje dokumenata je od 30. septembra do 20. oktobra 2018. godine.

Komentariši