PODIJELI

Ukupan dug Vektre Jakić je 2 miliona 190 hiljada evra.

Izvještaj koji je objavljen na sajtu Uprave za šume daje pregled  plaćanja obaveza koncesionara koji koriste drvnu masu. Prema ovom izvještaju DOO Vektra Jakić, Pljevlja po zaduženjima iz 2017 godine i dospjelim ratama reprograma na osnovu koncesione naknade  zaključno sa 30. junom ukupno duguje  2miliona 190 hiljada evra. Po osnovu dospjelih rata za 2017. godinu dug je 815 hiljada evra. Po osnovu rješenja iz 2015. godine dug Vektre je 710 hiljada evra. Po osnovu rješenja iz marta 2018. godine o utvrđivanju koncesione naknade po zaduženju iz 2016 godine dospjele obaveze u na dan 31. mart 2018. godine iznose  281 hiljadu evra. Po rješenjima iz 2017. godine  i usvajanju reprograma  poreskih potraživanja po osnovu plaćanja koncesionih naknada dospjele obaveze zaključno sa  30. junom 2018. godine iznose 386 hiljada evra. U dokumentu Uprave za šume se kaže  da je zaključno sa prvim kvartalom 2018.godine u cjelosti naplaćen dug po osnovu koncesione naknade i da je naplata koncesione naknade za drugi kvartal  uredna osim kada je u pitanju DOO Vektra Jakić.

Komentariši