PODIJELI

Na sjednici Vlade održanoj 11. oktobra donijeta je revidovana Strategija razvoja šuma i šumarstva (2014-2023). Reviziji se pristupilo u cilju usaglašavanja važeće Strategije sa usvojenim konceptom reorganizacije koncesionog sistema korišćenja šuma za naredni period, odgovornosti i kontrole prometa drvnih sortimenata.

Vladin dokument predviđa izradu i sprovođenje Plana za zaštitu od šumskih požara. U Strategiji se kaže iskustvo iz prošlih godina pokazuje da treba poboljšati preventivu i borbu protiv šumskih požara. Odgovornost za preventivu od požara i borbu protiv njih podeljena je između vlasnika zemljišta, koncesionara u šumama, Uprave za šume, opštinskih službi za zaštitu i spašavanje i Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost koji se nalazi u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Planiranje za borbu protiv požara je nadležnost opština, koje spremaju opštinske planove zaštite i spašavanja u kojima se prediviđa i uspostavljanje preduzetnih vatrogasnih jedinica u organizacijama koje su požarno ugrožene U Strategiji se uočava potreba integralne zaštite prostora Crne Gore, predlog je da se izradi Plan za zaštitu od šumskih požara u Crnoj Gori. Plan će obuhvatiti: izradu modela unaprijeđenje organizovanosti institucija za borbu protiv šumskih požara: specifikaciju i finasijski predlog investicija u opremu i listu preventivnih mjere za borbu protiv požara, načine uključivanja stanovništva u preventivu.

Komentariši