PODIJELI

Do 1. septembra ove godine ukupno je otpušteno 339 službenika, i to 96 zaposlenih na centralnom nivou i 243 opštinara, dok je 424 činovnika izrazilo interesovanje za sporazumni prestanak radnog odnosa, pokazuje zvaničan Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave.

U dokumentu Ministarstva javne uprave se navodi da je za 277 službenika (76 činovnika + 201 opštinara) prestao radni odnos zaključen na određeno vrijeme, od čega je najveći broj u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja – 31, prenosi portal Analitika.

Vlada je u prvoj sedmici jula uvela jednogodišnji moratorijum za zapošljavanje u javnoj upravi i najavila otkaze za sve zaposlene na određeno vrijeme.

Komparativni podaci pokazuju da je, na državnom nivou, u prosjeku 8,26% službenika zaposleno na određeno, u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodređeno. Na lokalnom nivou ima čak 1.515 zaposlenih na određeno vrijeme.

To praktično znači da tek treba da uslijede otpuštanja zaposlenih na određeno vrijeme.

Čak 424 službenika i opštinara žele da ode uz otpremninu: Na osnovu prikupljenih podataka ukupno je 67 državnih službenika izrazilo interesovanje za sporazumni prestanak radnog odnosa, i to 11 u ministarstvima, 51 u organima u sastavu ministarstava i pet u javnim institucijama.

Što se tiče lokalne uprave, interesovanje za sporazumni prestanak je izrazilo njih 357 od čega najviše u Pljevljima, gdje je 61 opštinar izrazio interesovanje u organima lokalne uprave, a 142 zaposlena u javnim službama, a potom u Bijelom Polju, gdje je 58 službenika izrazilo interesovanje za sporazumni prestanak radnog odnosa.

U skladu sa Strategijom reforme javne uprave, a koju prati Plan optimizacije, planirano je smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od 3% na centralnom nivou i 5% na lokalnom nivou do kraja 2018. godine. Takođe, do 2020. na centralnom nivou broj zaposlenih bi trebalo da bude manji 5%, dok je na lokalnom nivou 10%.

Navedeno, u nominalu predstavlja ukupno smanjenje na centralnom nivou od 1.966, a na lokalnom 1.217, odnosno u 2018. na centralnom nivou će otkaze dobiti 1.179, a na lokalnom 609 opštinara.

Otpuštanje činovnika donijeće ukupnu uštedu od 30,5 miliona eura.

Komentariši