PODIJELI

Treću godinu zaredom Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisao je javni konkurs za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2018. godinu. Konkurs je objavljen u ponedjeljak, 15. oktobra i trajaće do 30. oktobra tekuće godine.

Studentska nagrada opštine Pljevlja dodjeljuje se povodom 20. novembra, praznika Opštine, studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju.

Sredstvima iz Budžeta opštine nagrađuje se do 5 studenata sa različitih fakulteta.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti koji:

– studiraju u Crnoj Gori i zemljama bivše SFRJ

– imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja i da

– su završili osnovne studije u periodu između dva konkursa, do roka predviđenog za predaju dokumenata

I koji su tokom osnovnih studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9,50.

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili preuzeti sa web sajta Opštine. Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju:

– Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

– Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

– Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom osnovnih studija,

– Uvjerenje o završenim osnovnim studijama.

Nagrada se istom studentu može dodijeliti samo jedanput. Nagrade će biti uručene dobitnicima na Svečanoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja povodom 20. novembra, praznika Opštine.

Komentariši