PODIJELI

Predstavnici Sindikata medija Crne Gore  posjetili su danas našu medijsku kuću i sa predstavnicima ove Sindikalne organizacije razgovarali o trenutnom uslovima za rad.

U ime Sindikata medija Crne Gore, u utorak, 16. oktobra Radio-televiziju Pljevlja posjetili su Radomir Kračković, potpredsjednik Sindikata medija i Predrag Nikolić, član Glavnog odbora. Oni su razgovarali sa članovima Sindikalne organizacije i uvjerili se o uslovima u kojima trenutno funkcioniše naša medijska kuća.

Kračković je istakao zadovoljstvo podrškom koju opština Pljevlja pruža tokom obnove televizije i poželio da se radovi što prije završe i da što prije ponovo budemo vidljivi na medijskoj sceni.

Na prostoru Crne Gore, Sindikat medija će se u narednom periodu, tokom rasprave o novim zakonima vezanim za medije, posebno vezano za Zakon o lokalnim javnim emiterima boriti da lokalne samouprave obezbjede stabilno finansiranje lokalnih javnih emitera i da se promijene načini izbora članova u  savjetima u LJE.

Komentariši