PODIJELI

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  Ministarstva poljoprivrede, u okviru Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu koja se obilježava u posljednjoj sedmici oktobra, organizovala je obuku na temu pravilne upotrebe pesticida.

Ovogodišnja tema Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu veže se za upravljanje opasnim materijama, omogućavajući pri tom poslodavcima i zaposlenim razmjenu dobrih praksi i promovisanje bezbjednih i zdravih uslova rada.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, održali su obuku zaposlenih u preduzeću “Crnagoraput”, koji u okviru svojih djelatnosti koriste sredstva za zaštitu bilja.

Ova obuka predstavlja dio kontinuiranih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i Uprave na uspostavljanju EU sistema u prometu i upotrebi pesticida, prema kome će, između ostalog, sredstva za zaštitu bilja moći da kupuju samo lica koja imaju legitimaciju da su prošla određenu obuku.

Kako bi uspostavili sistem u kome će se eliminisati negativne posljedice korišćenja pesticida, neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge, da razumiju način i efekte upotrebe pesticida i na najbolji način zaštite kako sopstveno zdravlje tako i zdravlje svih građana Crne Gore ali i životnu sredinu.

Korak dalje u osiguravanju održive upotrebe pesticida, upravo je kupovina ovih sredstava uz legitimaciju koju će dobiti oni koji uspješno prođu obuku.

Uprava za bezbjednost hrane je od početka 2018. godine organizovala 9 obuka, a poziv za zainteresovane polaznike važi u kontinuitetu. Naredne obuke biće održavane u skladu sa brojem dostavljenih prijava. Podnosioci zahtjeva će o terminima obuke biti naknadno blagovremeno obaviješteni, a dinamika obuka, koje će biti organizovane po regijama, zavisiće od broja podnesenih zahtjeva.

Popunjena prijava sa kopijom lične karte i dokazom o uplati takse u iznosu od 5,00 eura mogu dostavljati poštom ili lično:

1.u regionalnim kancelarijama Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju u Bijelom Polju, Beranama, Baru,    Herceg Novom, Cetinju, Nikšiću i Podgorici;

2. na arhivi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26 81000 Podgorica; ili

3. elektronskom poštom na mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me; ili

4. Fax-om: 020 621 008; 020 201 946; Kontakt telefoni: 020 201 945; 020 621 111.

Nakon uspješno završenog kursa polaznicima se izdaje sertifikat o položenom specijalističkom kursu, na osnovu kojeg se upisuju u registar korisnika sredstava za zaštitu bilja. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na osnovu sertifikata izdaje legitimaciju za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Izvor: MPRR

Komentariši