PODIJELI

Danas je održana prva sjednica Odbora za Statut i propise.

Osim prve tačke Dnevnog reda: Izbor zamjenika predsjednika odbora koja je odložena za slijedeću sjednicu, ostale tačke su usvojene i upućene Skupštini na razmatranje i usvajanje.

U susret Četvrtoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja koja je zakazana za petak, 2. novembra 2018. godine, u četvrtak, 1. novembra, održana je prva sjednica Odbora za Statut i propise.

Sjednici su od pet članova prisustvovala četiri člana. Zbog odsustva petog člana Odbora, prva tačka Dnevnog reda: Izbor zamjenika predsjednika odbora odložena je za slijedeću sjednicu.

Jednoglasno su usvojene 2., 3., 4. i 5. tačka Dnevnog reda: Utvrđivanje Nacrta Statuta Opštine Pljevlja, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Potpredsjednice Opštine Pljevlja, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Potpredsjednika Opštine Pljevlja i Prijedlog Odluke o imenovanju Sekretarke Skupštine Opštine Pljevlja.

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Pljevlja na iznos od 500 000 evra, usvojen je sa 3 glasa, jedan član je bio uzdržan.

Jednoglasno su usvojene naredne tačke: Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Pljevlja za period 2018 – 2021. godine, Prijedlog Odluke o razmjeni zemljišta između Opštine Pljevlja i DOO „Bambis group” Podgorica i Marković Bogdana iz Beograda, Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovna škola „Jakub Kubur” Boljanići – Pljevlja, Prijedlog Odluke o prodaji starog bakarnog lima i Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine br: 031-849/2018-2 od 09.10.2018. godine.

Pri usvajanju Prijedloga Odluke o rušenju poslovnih prostora na Trgu „Đorđija Peruničića” jedan član Odbora je bio uzdržan.

12. tačka Dnevnog reda Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Durutlić Razije iz Pljevalja, radi ponavljanja postupka usvojena je jednoglasno i tako su sve tačke sa Dnevnog reda IV sjednice Skupštine opštine usvojene i predložene Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Odbora za Statut i propise je Dragiša Sokić.

Komentariši