PODIJELI

Uz saglasnost Uprave za javne nabavke Komisija za otvaranje i vrednovanje pokrenula je pregovarački postupak za nabavku i ugradnju opreme u Domu kulture.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda dobila je saglasnost od Uprave za javne nabavke da pokrene pregovarački postupak za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture bez prethodnog poziva za javne nabavke. Pregovarački postupak podrazumjeva slanje tenderske dokumentacije ranijim učesnicima javnih poziva. Službenik za javne nabavke Blažo Šubarić rekao nam je da je sve urađeno transparentno jer je tenderska dokumentacija poslata na sedam adresa. Otvaranje ponuda i pregovori obaviće se 19. novembra u 11.30.

Pregovarački postupak pokreće se nakon dva neuspješna javna konkursa. U slučaju nabavke i ugradnje opreme u Domu kulture propala su četiri javna konkursa. Jedan je poništila Državna komisija za kontrolu postupka a ostala tri opštinska Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda.

Ukupna predračunska vrijednost predviđena za nabavku i postavljanje opreme za Dom kulture je 200 hiljada eura, a predviđena je nabavka opreme za Narodnu biblioteku „Stevan Samardžić“, JU Školu za osnovno muzičko obrazovanje, Umjetničku galeriju „Vitomir Srbljanović“ sa zbirkom humora i satire i Zavičajni muzej.

Komentariši