PODIJELI

Nakon razgovora održanih s predstavnicima sindikata dogovoreno je da se uz uslov za starosnu penziju od 40 godina staža osiguranja, kumalativno, propiše 61 godina života. Ova odredba će naročito važiti za pripadnike bezbjednosnog sektora, vatrogasaca i radnika sa beneficiranim radnim stažom, zbog kojih je i pokrenuta izmjena zakona.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavilo je prošle sedmice Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO.

Zbog velikih nedoumica u javnosti, Portal Analitika objavljuje sve bitne dijelove Izvještaja, nove uslove penzionisanja, prava i novi obračun penzija, a mi prenosimo dio Izvještaja.

Prema slovu dogovora, muškarci će pravo na starosnu penziju steći sa 66 godina, a žene sa 64, s tim da moraju imati 15 godina radnog staža.

“Nakon razgovora održanih s predstavnicima sindikata dogovoreno je da se starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju zaustavi na 66 godina života za muškarce i 64 godine za ženu, kao i to da se poveća starosna granica za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju na 63 godine života, uz prelazni period od šest godina, odnosno povećenje starosne granice za po dva mjeseca na godišnjem nivou”, piše u Izvještaju.

Podsjećanja radi, Unija slobodnih sindikata je predložila da pravo na starosnu penziju stiču muškarci sa navršenih 65 godina, odnosno žene sa 62 godina života i najmanje 15 godina penzionog staža, sa mogućnošću rada do 67 godina života.

“Nakon razgovora održanih s predstavnicima sindikata dogovoreno je da se uz uslov za starosnu penziju od 40 godina staža osiguranja, kumalativno, propiše 61 godina života”, konstatuje se u Izvještaju.

Na taj način je izbjegnuto katastrofalno rješenje po kome bi kumulativni uslov ostao 65 godina života i 40 godina radnog staža.

Vlada je, upravo zbog velikog deficita u Fondu PIO, pokrenula izmjenu ovog zakona kako bi što duže na tržištu rada zadržala radnike i po svaku cijenu spriječila prijevremeno penzionisanje.

“Takođe, nakon razgovora održanih s predstavnicima sindikata dogovoreno je da se iz obračunskog perioda izračuna visine penzije do 2030. godine, isključe zarade, odnosno osnovice osiguranja iz četvrtine perioda staža osiguranja koje su za osiguranika najnepovoljnije u koje ulazi 1992. i 1993. godina”, navodi se u Izvještaju.

Trenutno, prosječna penzija u Crnoj Gori iznosi 284,57 eura i već pet godina stagnira.

Unija slobodnih sindikata je predložila i da se starosna penzija utvrđuje od prosjeka zarada, odnosno osnovica osiguranja ostvarenih u 15 najpovoljnijih godina za osiguranika.

Za Vladu, međutim, nije bio prihvatljiv predlog da se da starosna penzija za 40 godina staža ne može biti niža od 70 odsto osnovice za obračun penzije.

Nakon razgovora održanih s predstavnicima sindikata dogovoreno je da se u budžetu za 2019. godinu obezbijede sredstva za povećanje nominalnog iznosa najniže penzije, ali nije naznačeno koliko bi iznosila minimalna penzija.

Deficit Fonda PIO iznosi više od 100 milliona eura godišnje i ostaje da se vidi da li će implementacijom zakona biti smanjen.

Prema programu Vlade, Predlog zakona o PIO trebalo bi da bude utvrđen u četvrtom kvartalu, što znači da bi se poslanici o aktu mogli izjasniti do kraja godine.

Komentariši