PODIJELI

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje, prošle godine je za oko deset odsto uvećan broj oboljelih od kancera prostate i evidentirano je 248 novih pacijenata.

Prema podacima koje smo dobili iz Doma zdravlja Pljevlja, u ovoj godini je prijavljeno 15 novooboljelih od karcinoma dojke dok je u 2017. godini novooboljelih žena od karcinoma dojke bilo 5.

Iz Instituta za javno zdravlje za Dan je saopšteno da je od 2013. do 2015. godine od zloćudnog tumora prostate preminula 161 osoba, dok je u prethodne tri godine liječeno 448 pacijenata.

“Procjena broja novoevidentiranih pacijenata prema podacima iz informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite pokazuje da je u 2015. godini oboljelo 228, u 2016. 222, dok je prošle godine evidentirano 248 slučajeva sa tumorom prostate.

Prema dostupnim podacima informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite, broj novooboljelih pacijenata koji su registrovani kod ljekara u domovima zdravlja sa dijagnozom zloćudnog tumora prostate (C61) se nije bitnije mijenjao tokom posljednje tri godine”, navode iz IJZ.

Na osnovu podataka o bolničkim liječenjima, sa dijagnozom zloćudnog tumora prostate u tabeli hospitalizovani su i više puta tokom godine zbog istog oboljenja.

“Broj bolničkih otpusta zbog dijagnoza zloćudnog tumora prostate pokazuje da je u 2015. godini liječena 101 osoba, u 2016. 151, a tokom prošle godine 196 oboljelih. Podaci o umrlima sa dijagnozom zloćudnog tumora prostate dati su na osnovu preliminarnih, odnosno nezvaničnih podataka na osnovu dostavljenih potvrda o smrti 2013, 2015. godine. Preliminarni podaci pokazuju da je u 2013. godini od karcinoma prostate umrlo 55, 2014. 59, a 2015. godine njih 47”, navode iz Instituta za javno zdravlje.

Prema podacima koje je Televizija Pljevlja dobila iz Doma zdravlja Pljevlja, u ovoj godini je prijavljeno 15 novooboljelih od karcinoma dojke dok je u 2017. godini novooboljelih žena od karcinoma dojke bilo 5.

Izvor: RTCG

Komentariši