PODIJELI

U Pljevljima je počela sadnja sadnica bijelog bora i smrče u sklopu akcije “Sadnica za svakog”. U toku ove akcije, na nivou Crne Gore, biće posađeno 630.000, a na teritoriji naše opštine 50.000 sadnica.

Vlada Crne Gore opredijelila je iz budžetske rezerve 200.000 eura za akciju pošumljavanje na cijeloj teritoriji države. U akciji će biti posađeno 630.000 sadnica – po jedna sadnica za svakog stanovnika Crne Gore, a na području opštine Pljevlja biće zasađeno 50.000 sadnica bijelog bora i smrče. Direktor Uprave za šume Nusret Kalač rekao nam je das u obezbjedili sve pretpostavke da se akcija uspješno izvrši: da bude zasađeno što više sadnica i da sadnja bude uspješna.

Kalač naglašava da je ekološka zaštita šuma, pošumljavanje i uzgoj šuma njihov prioritetni zadatak.

Sadnja je započela u gazdinskoj jedinici Korjen, 81. odjeljenje, na goleti iznad kopa Rudnika uglja “Potrlica”, a sadnju prate i nadgledaju šumarski inžinjeri i šumarski tehničari. Jelica Paldrmić, diplomirani inžinjer šumarstva naglasila je da će prvenstveno biti pošumljavane opožarene površine, a da će se jedan dio sadnica podijeliti vlasnicima privatnih šuma kao i domaćinima koji žele da na svom imanju posade ove sadnice.

Sadnju su u Pljevljima započeli učenici Srednje stručne škole, smjer “Šumarstvo i obrada drveta”. Oni su bili angažovani na pošumljavanju dva dana u toku ove nedjelje, a radiće i nekoliko dana u toku slijedeće nedjelje. Poslu su prišli ozbiljno i odgovorno, a Damjan Džarić kaže da “sađenje pod mač” nije teško.

Učenike vodi profesorica Darinka Đondović koja naglašava da je ovakav vid praktične obuke poželjan za učenike i da će im dani provedeni na pošumljavanju biti uračunati u dio obavezne radne prakse.

Sadnja u sklopu Akcije “Sadnica za svakog”potrajaće dok god dani budu topli i dok ne počnu jaki jesenji mrazevi.

Komentariši