PODIJELI

Lijepo vrijeme u oktobru i novembru sa povišenim temperaturama za ovo doba godine uslovili su smanjeni kapacitet loženja, sto je bilo za očekivati da će kvalitet vazduha biti u graničnim vrijednostima.

Satni rezultati sa stacionirane mjerne stanice u Gagovića imanju u protekla dva dana pokazuju da su očekivanja iznevjerena. U nedjelju 11. i ponedjeljak, 12. novembra svaki sat koncentracija PM 10 čestica bila je u prekoračenju, što znači od dozvoljenih 50 mikrograma po metro kubnom.

Najveća koncentracija PM 10 čestica bila je u nedjelju u 22 sata i iznosila je 249 mikrograma, što je pet puta od dozvoljene granične vrijednosti.

Rezultati sa mjerne stanice pokazuju da su koncentracije mnogo manje u sunčanom dijelu dana, kada su povišene za desetak procenata. Juče u podne koncentracija PM 10 čestica bila je 67 mikrograma što je za Pljevljake zanemarljivo.

Svaki dan sa povišenim prosječnim temperaturama za ovo doba godine za Pljevlja su od velike dobiti, jer je manje aero zagađenje.

Sumpor-dioksid koji se takođe mjeri svaki sat u mjernoj stanici u Gagovića imanju u protekla dva dana bio je izuzetno nizak. Maksimalna koncentracija SO2 registrovana je u subotu 11. novembra u 18 sati i iznosila je 20 mikrograma po metru kubnom.

Dozvoljena dnevna koncentracija sumpor-dioksida je 125 mikrograma po metru kubnom, a satna 350.

Sta drugo ostaje Pljevljacima nego da se raduju lijepom vremenu i zanemare mala prekoračenja koncentracije PM 10 čestica, jer na šta smo sve navikli ovo je više nego dobro.

Komentariši