PODIJELI

Strategija za pse lutalice biće okvirni dokument zasnovan na najboljoj praksi i standardima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja. Cilj Strategije je uspostavljanje funkcionalanog i održivog sistema za kontrolu pasa lutalica kao i vlasničkih pasa.

Savjet za zaštitu životinja, koji je Vlada  osnovala u maju ove godine, nastavlja intenzivno sa aktivnostima na unapređenju uslova za adekvatnu zaštitu dobrobiti životinja, kako bi se i u ovoj oblasti postigli najviši standardi koji predstavljaju jedan od indikatora razvoja crnogorskog društva i odgovorilo savremenim potrebama naših građana.

Na petoj sjednici, koja je održana nedavno održana u Podgporici, sumirani su rezultati do sada realizovanih aktivnosti i definisani koraci za naredni period, posebno u dijelu unaprijeđenja stanja u oblasti kontrole populacije pasa lutalica i odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. Kao odgovor na te izazove, do sada su realizovane sljedeće aktivnosti:

– izabrana je najpovoljnija ponuda prema tenderu za nabavku softvera za nadogradnju postojeće elektronske baze za identifikaciju i registraciju životinja, sa bazom za pse, a koja će biti realizovana u narednih pola godine;

– Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, planom budžeta za 2019. godinu tražila je dodatna finansijska sredstva, kako bi se programom mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja obuhvatila nabavka mikročipova za pse, nabavka vakcina protiv bjesnila i platila vakcinacija pasa protiv bjesnila;

-u završnoj je fazi izrada brošure  u kojoj su u skladu sa propisima sumirane  odgovornosti i nadležnosti svih odgovornih u sistemu zaštite dobrobiti životinja sa ciljem da  u skladu sa ovlašćenjima i preduzmu mjere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca i drugih životinja, saopšteno je iz Mninistarstva poljoprivrede.

Aleksandra Hammond-Seaman, ekspertkinja na projektu  IPA 2014, upoznala je članove Savjeta sa okvirom za izradu Strategije za pse lutalice, koji podrazumijeva identifikaciju i registraciju životinja, zdravstvenu zaštitu, demografsku procjenu, kao i utvrđivanje broja pasa i praćenje populacije, promociju i jačanje svijesti cijele zajednice o odgovornom vlasništvu i postupanju sa psima lutalicama.

Strategija će biti okvirni dokument zasnovan na najboljoj praksi i standardima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja. Nakon toga, potrebno je da svaka lokalna uprava razvije strategiju za svoje područje.

Takođe, ekspertkinja je upoznala članove Savjeta sa dosadašnjim aktivnostima na projektu – izrade metodologije brojanja i procjenu brojnosti pasa lutalica kao jedan od osnovnih koraka za uspješnu realizaciju Strategije, kao i sa planiranim treninzima.

Iz nadležnog ministarstva napominju da je cilj uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema za kontrolu pasa lutalica kao i vlasničkih pasa, sa aktivnostima koje će se sistematski sprovoditi od strane svih uključenih aktera.

Izvor: MPRR

Komentariši