PODIJELI

Poreska uprava i Fond PIO pokrenuće online aplikaciju „Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?“ i servis online provjere obrasca M4, bez posjete institucijama. Koliko će biti značajan ovaj servis pokazuje podatak da 100 najvećih dužnika u oktobru duguje za poreze i doprinose čak 67 miliona eura.

Realizacija projekta trebalo bi da startuje u januaru, a da bude okončana u avgustu 2020. godine, kada će svi zaposleni u Crnoj Gori imati na raspolaganju aplikaciju.

Uspostavljanje tog servisa, koji odavno postoji u zemljama EU, je obaveza iz Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU), koji je Vlada usvojila na prošloj sjednici.

Kompletan projekat koordiniše Ministarstvo javne uprave, a Akcioni plan je usvojen mjesec i po prije zvaničnog roka.

To je važan podatak, budući da je sredinom godine Crna Gora indirektno upozorena da bi mogla biti isključena iz globalne organizacije Partnerstvo otvorenih vlada (OGP) zbog  neaktivnosti, jer nije dostavila akcioni plan tokom tri ciklusa.

Još značajnije je da će ovim servisom zaustaviti praksa neuplaćivanja poreza i doprinosa na zarade, koja je prisutna u privatnom sektoru, ali i pokušati stopirati veoma loš trend uplaćivanja doprinosa na minimalac koji ozbiljno ugrožava održivost Fonda PIO.

Uspostavljanje online aplikacije biće svakako podstrek da se konačno uvede red u ovu oblast, a kao mjera evaluacije mogao bi da posluži i podatak o smanjenju  poreskog duga po ovom osnovu i podnošenje prijava protiv poslodavaca koji neredovno izmiruju ove obaveze.

Komentariši